new banner PL
Zaktualizowano 3:24 / 14-sty-2020

REGULAMIN PROMOCJI

1. Promocja trwa od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku (ostatni dzień, w którym można dokonać zakupu objętych promocją produktów Fellowes). W promocji mogą wziąć udział obywatele Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Czech, Węgier, Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Polski, którzy ukończyli 18 lat. W promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy Fellowes i ich najbliższe rodziny, dystrybutorzy Fellowes i ich pracownicy oraz osoby w jakikolwiek sposób zawodowo związane z tą promocją.

 

2. Przystępując do promocji uczestnik akceptuje ten regulamin i warunki promocji oraz oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności Fellowes dostępną na stronie: https://www.fellowes.pl/polityka-rodo.html i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji promocji.

 

3. Warunki promocji:

a) Uczestnik promocji musi nabyć jednorazowo co najmniej cztery produkty Fellowes z listy wymienionej poniżej (produkty objęte promocją):

Kwartał 1, 01.04.19 – 30.06.19, ostatni dzień rejestracji zgłoszeń: 14.08.19

Kwartał 2, 01.07.19 – 30.09.19, ostatni dzień rejestracji zgłoszeń: 14.11.19

8067001 Podnóżek profesjonalny Ultimate - Professional Series™

9191301 Podpórka pod plecy siatkowa Office Suites™

9252003 Podkładka pod mysz i nadgarstek PlushTouch™ - czarna

9287302 Podkładka pod mysz i nadgarstek PlushTouch™ - niebieska

9252103 Podkładka przed klawiaturę PlushTouch™ - czarna"

9287402 Podkładka przed klawiaturę PlushTouch™ - niebieska

9178201 Podkładka piankowa przed klawiaturę Memory Foam - czarna

9178401 Podkładka piankowa przed klawiaturę Memory Foam - granatowa

9176501 Podkładka piankowa pod mysz i nadgarstek Memory Foam - czarna

9172801 Podkładka piankowa pod mysz i nadgarstek Memory Foam  - granatowa

8020101 Podstawa pod monitor LCD/TFT Smart Suites™

8032001 Podstawa pod laptop Office Suites™

8033201Podstawka na dokumenty z MEMO BOARD Office Suites™

8041601 Ramię na 1 monitor Professional Series™

8041701 Ramię na 2 monitory Professional Series™

0009901 Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus™ - białe

0007901 Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus™ - czarne

8067001 Podnóżek profesjonalny Ultimate - Professional Series™

8041801 Podpórka pod plecy profesjonalna - Professional Series™

9252003 Podkładka pod mysz i nadgarstek PlushTouch™ - czarna

9287302 Podkładka pod mysz i nadgarstek PlushTouch™ - niebieska

9252103 Podkładka przed klawiaturę PlushTouch™ - czarna"

9287402 Podkładka przed klawiaturę PlushTouch™ - niebieska

9178201 Podkładka piankowa przed klawiaturę Memory Foam - czarna

9178401 Podkładka piankowa przed klawiaturę Memory Foam - granatowa

9176501 Podkładka piankowa pod mysz i nadgarstek Memory Foam - czarna

9172801 Podkładka piankowa pod mysz i nadgarstek Memory Foam  - granatowa

8031001 Podstawa pod monitor Premium Office Suites™

21140 Podstawka na książki

8043301 Ramię na 1 monitor Platinum Series™

8042501 Ramię na 2 monitory Platinum Series™

8081101 Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus™ DX - białe

8081001 Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus™ DX - czarne

Kwartał 3, 01.10.19 – 31.12.19, ostatni dzień rejestracji zgłoszeń: 14.02.20

Kwartał 4, 01.01.20 – 31.03.20, ostatni dzień rejestracji zgłoszeń: 15.05.20

9191301 Podpórka pod plecy siatkowa Office Suites™

8035001 Podnóżek Office Suites™ Microban®

9112101 Podkładka pod mysz i nadgarstek CRYSTAL - czarna

9114120 Podkładka pod mysz i nadgarstek CRYSTAL - niebieska

9144104 Podkładka pod mysz i nadgarstek CRYSTAL - fioletowa

9113709 Podkładka żelowa przed klawiaturę Crystal niebieska

8031101 Podstawa pod monitor Office Suites™

8032001 Podstawa pod laptop Office Suites™

8033201 Podstawka na dokumenty z Memo board Office Suites™

8041601 Ramię na 1 monitor Professional Series™

8041701 Ramię na 2 monitory Professional Series™

0009901 Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus™ - białe

0007901 Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus™ - czarne

8041801 Podpórka pod plecy profesjonalna Professional Series™

8067001 Podnóżek profesjonalny Ultimate Professional Series™

9252003 Podkładka pod mysz PlushTouch™ - czarna

9287302 Podkładka pod mysz PlushTouch™ - niebieska

9252103 Podkładka przed klawiaturę PlushTouch™ - czarna

9287402 Podkładka przed klawiaturę PlushTouch™ - niebieska

9178201 Podkładka przed klawiaturę Memory Foam - czarna

9178401 Podkładka przed klawiaturę Memory Foam - granatowa

9176501 Podkładka pod mysz Memory Foam - czarna

9172801 Podkładka pod mysz Memory Foam - granatowa

8038101 Podstawa pod monitor Disgner Suites™ 8210001 Baza na dokumenty/do pisania Easy Glide™

8041601 Ramię na 1 monitor Professional Series™

8041701 Ramię na 2 monitory Professional Series™

0009901 Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus™ - białe

0007901 Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus™ - czarne

 

Lista produktów może się różnić w zależności od sklepu / dystrybutora.

Uczestnik może nabyć dowolną kombinację produktów z listy, w tym egzemplarze tego samego produktu. Dostępność produktów objętych promocją  zależy od stanów magazynowych dystrybutorów Fellowes.

 

b) Aby zarejestrować zgłoszenie, wejdź na stronę https://www.fellowes-promotion.com/ i załóż konto uczestnika. Podaj swoje dane osobowe i dane na temat konta bankowego wypełniając formularz rejestracyjny. Po udanej rejestracji otrzymasz unikalne dane do logowania na swoje konto w serwisie. Serwis może być wykorzystywany do rejestracji wielu zgłoszeń i monitorowania statusu już istniejących.

Zgłoszenie wymaga przesłania faktury / paragonu potwierdzającego zakup co najmniej czterech produktów  (wskazanych w punkcie 3.a), zakupionych jednorazowo, zakup wszystkich produktów musi być udokumentowany na tym samym dowodzie zakupu.

 

c) Masz 45 dni kalendarzowych od daty zakupu, aby przesłać zgłoszenie. r.

 

d) Zwrot przypadający na osobę / konto bankowe wynosi maksymalnie 9500 PLN. Uczestnik może otrzymać kwotę nie większą niż 9500 PLN w czasie trwania promocji.

 

e) Zgłoszenie zostanie uznane za ważne jeżeli uczestnik poprawnie i w pełni wypełnił formularz rejestracyjny, poprzez który zgłosił zakup czterech lub więcej produktów objętych promocją zakupionych w czasie trwania promocji na terenie kraju objętego promocją, dodatkowo uczestnik musi posiadać dowód zakupu produktów, uwzględnionych w zgłoszeniu. Dowód zakupu musi wyraźnie wskazywać: datę zakupu, nazwę produktów objętych promocją i cenę zakupu - potwierdzenia zamówień i powiadomienia o wysyłce produktu nie są akceptowane.

Jeśli uczestnik spełni powyższe wymagania, wówczas będzie mu przysługiwało prawo do otrzymania do 20% zwrotu z sumarycznej ceny zakupu zgłoszonych produktów, jednak nie więcej niż 9500 PLN.

4. Jeśli zwrócisz zgłoszone w promocji produkty sprzedającemu z jakiegokolwiek powodu (z wyjątkiem wady fabrycznej), oznacza, to że ​​nie kupiłeś jednorazowo co najmniej czterech produktów objętych promocją i nie będziesz uprawniony do otrzymania zwrotu części ceny zakupu.

 

5. Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich przesłania. Zwrot pieniędzy powinien zostać dokonany w ciągu trzydziestu dni od otrzymania wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem poprawności zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana na adres podany w momencie rejestracji.

 

6. Płatność będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy uczestnik dostarczy wszystkie niezbędne dane do przetworzenia zgłoszenia. Płatność może być dokonana tylko na krajowe konto bankowe.

 

7. Realizacja promocji jest uzależniona od dostępności produktów objętych promocją - promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. Promocja nie może być wykorzystywana w połączeniu z żadną inną promocją Fellowes.

 

8. Zwróć szczególną uwagę na pole potwierdzające wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko w celu realizacji tej promocji tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tej promocji.

 

9. Dane uczestników nie będą przekazywane stronom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji promocji. Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia jest firmą wyznaczoną przez Fellowes do obsługi tej promocji.

 

10. Firmą przetwarzającą Twoje dane jest Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF Wielka Brytania. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności: https://www.fellowes.pl/polityka-rodo.html

 

11. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych.

 

12 . Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji jako uczestnik.

 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w komunikacji elektronicznej między uczestnikiem i firmą obsługującą promocję.

 

15. Próba wykorzystania przez uczestnika fałszywego dowodu zakupu lub użycie tego samego dowodu zakupu w kilku zgłoszeniach spowoduje dyskwalifikację uczestnika, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zgłoszenia do odpowiednich organów.

 

16. Ze względu na wyjątkowe okoliczności poza kontrolą organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub regulaminu na każdym etapie promocji. W przypadku takich zmian organizator będzie starał się zminimalizować ich wpływ na uczestników promocji w celu uniknięcia niepotrzebnego rozczarowania.

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczania informacji na temat produktów objętych promocją i szczegółów dotyczących promocji zarejestrowanym uczestnikom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

18. Regulamin promocji jest opublikowany na stronie promocji, adres strony podano w punkcie 3(b) powyżej.

 

19. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej zapisów Regulaminu będą oparte na prawie angielskim, spory dotyczące promocji rozwiązywane przed Sądami Anglii i Walii.

 

20. Jeśli jakiekolwiek część postanowień regulaminu promocji zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, nie wpłynie to na dalsze obowiązywanie pozostałych postanowień.

 

21. Uczestnicząc w tej promocji, potwierdzasz, że zaakceptowałeś i zapoznałeś się z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie i formularzu rejestracyjnym.

 

22. Organizatorem promocji jest Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | United Kingdom